B Erikslund brukad t 1907 T Nyhemmet bebott t 1898 B Gärdstugan bebodd t 1888
MALEXANDERS Hbf BLAD T4       Häradsekonomisk karta                Torpkartan            © Lantmäteriet Dnr 2012/0652
          Valid XHTML 1.0 Strict