B Erikslund brukad t 1907 T Nyhemmet bebott t 1898 B Gärdstugan bebodd t 1888
MALEXANDERS Hbf BLAD H4       Häradsekonomisk karta                Torpkartan            Copyright Lantmäteriet 2003-10-20.Ur Häradsekonomisk karta på dvd.
          Valid XHTML 1.0 Strict