B Väderbacken bebodd t 1896 T Grönlund brukat t 1930 T Grinden brukat t 1945 Arbbost Björkbacken bebodd t mitten av 1960-talet T Perstorp bebott t 1850 B Karlsten bebodd t 1920 L Dufvelyckan bebott t 1904 T Kindstugan brukat t 1894 B Ljungstugan bebodd t 1899 F Mostugan bebodd t 1909 T Lomshultet brukat t 1947 L Qvarnstugan bebott t 1905 B Karlsberg bebodd t 1892
MALEXANDERS Hbf BLAD H6       Häradsekonomisk karta                Torpkartan            Copyright Lantmäteriet 2003-10-20.Ur Häradsekonomisk karta på dvd.
          Valid XHTML 1.0 Strict