B Qvarnarp bebodd t 1900 T Gölstugan bebott t 1933 B Stenstorp bebodd t 1917 T Dahlen bebott t 1867 B Blommedal bebodd t 1884 T Källstugan bebott t 1918 B Karlsholm brukad t 1926 B Damstugan bebodd t 1893 B Nordkullen bebdd t 1872 B Svartmålen bebodd t 1936 B Bergsnäs bebodd t 1895 B Skogstorp bebodd t 1898 B Kongslid bebodd t 1881 Fa Sibirien bebott t 1898 T Björkedalen bebott t 1940 T Söramålen bebott t 1897 T Svanemålen bebott t 1907 B Lilla Ersmålen bebodd t 1864 T Ersmålen brukat t 1940 B Ängstugan bebodd t 1878 G Axsjönäs bebodd t 1945 B Måshult bebodd t 1896 B Ekstugan bebodd t 1904 T Karlslund bebott t 1949 G Eksfall bebodd t 1918 B Sjöudden bebodd t 1883 T Aspfällorna bebott t 1916 B Norrstugan bebodd t 1850
MALEXANDERS Hbf BLAD H5       Häradsekonomisk karta                Torpkartan            Copyright Lantmäteriet 2003-10-20.Ur Häradsekonomisk karta på dvd.
          Valid XHTML 1.0 Strict