T Grönsved brukat t 1947 T Göjerstorp bebott t 1932 B Eksnäs bebodd t 1896 B Björkeberg bebodd t 1910 L Boaryden bebott t 1900 T Manhem bebott t 1928 T Råckarp brukat t 1950 T Malmö bebott t 1839 T Linneberg brukat t 1950 T Fiskaretorp bebott t 1876 T Lund bebott t 1860 T Parnassen brukat t 1951 T Persbo bebott t 1914 T Långhultet (Tusshultet) nedlagt 1885 T Svenberg nedlagt 1888 B Sjökullen bebodd t 1916 B Anderstorp bebodd t 1895 T Strömkullen bebott t 1886 T Larsbo brukat t 1948 G Långstorp brukad t 1952
MALEXANDERS Hbf BLAD T1       Häradsekonomisk karta                Torpkartan            © Lantmäteriet Dnr 2012/0652
          Valid XHTML 1.0 Strict