Backstugan GÄRDSTUGAN bebodd till 1888

under BJÄLNÄS

Siste boende: Brita f 1816 och Eva f 1822 Persdöttrar

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 254       Karta(klicka för att komma dit): H4 och T4

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888

anm2. Torpskyltens placering är något osäker, eftersom åkerbruk förstört alla lämningar och utsättningen skedde med utgångspunkt från Häradsekonomisk karta och uppgifter från Ragnar Gripenbäck, Bjälnäs

Valid XHTML 1.0 Strict