Förpantningen MOSTUGAN bebodd till 1909

under IVRANÄS

Siste boende: Karl Johan Andersson f 1829 och hans hustru Stina Maja Andersdotter f 1825

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 259       Karta(klicka för att komma dit): H6 och T6

anm1. Enl HFL dog Karl Johan Andersson 12/6 1909 och hustrun flyttade till fattighuset 20/6 1909

Enl TCS: Mostugan. (Moa) Revs omkring 1945. Siste boende "Kalle i Moa" Karl Johan Andersson.

Valid XHTML 1.0 Strict