Torpet ERSMÅLEN brukat till 1940

under SVÄRDSVIK

Siste brukare: Elis Johansson Gyllenbro

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 130:1, 262 (ursprungliga) och 266 (tidigare läge)      Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Ersmålen (Ericksmålen) uppstod på 1770-talet på gränsen mellan Häradsmålen och Svärdsvik och torpet syns på storskifteskartan från 1815 över Svärdsvik. Huset låg verkligen mitt på gränsen, eller också var gränsen oreglerad och bestämdes först 1813. Då låg torpet mitt på gränsen där den gör en knyck. På denna plats finns i dag ett gigantiskt odlingsröse och spåren av grunden har försvunnit. Nordost härom låg ett uthus, vars grund vi har hittat. Grunden ligger på Häradsmålssidan. Med 1813 års gränsreglering ersattes det ursprungliga torpet av två torp, ett på Häradsmålssidan och ett på Svärdsvikssidan. Denna torpskylt markerar platsen för torpet på det sista av två lägen på Svärdsvikssidan.

anm2. Elis Johansson Gyllenbros fosterföräldrar/morföräldrar Gustaf Albert Johansson f 1868 och hans hustru Hilma Christina Johansdotter f 1867 brukade Ersmålen tidigare. De och Elis flyttade från Ersmålen 1940.

anm3. Siste boende blev Elis morbror Ture Johansson f 1899 till 9 oktober 1941.

Valid XHTML 1.0 Strict