Torpet DAHLEN bebott till 1867

under HÖGBO

Siste boende: Gustaf Leonard Andersson f 1844 Edla Lovisa Svensdotter f 1842, läs mer i anm2

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 63:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Enligt torpskylten lades torpet ned 1860-1880, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om torpet i mantalslängden för 1867 (1866 saknas mantalsuppgift för Dalen)

anm2. Enl HFL 1860 bodde skräddaren Adam Fredrik Netzén f 1830 i Rök och hans hustru (gifta 1857) Anna Greta Andersdotter f 1835 i Asby och en dotter född 1859 i Torp Dahlen. Enligt SCB utdragen födde paret barn i Dahlen 1860, 1861 och 1863. Parets nästa barn föddes 1871 i Skärpet. Drängen i Grinden Anders Gustaf Andersson f 1844 och pigan i Landsnäs Edla Lovisa Svensdotter f 1842 fick ett barn i Dahlen jan 1867, de hade gift sig i nov 1865.

anm3. Torpskylten är utplacerad efter anvisning från Anders Polstam. Sandås och finns med på Ekonomiska kartan. Läs även anm3 för backstugan Blommedal

Valid XHTML 1.0 Strict