Backstugan KARLSTEN bebodd till 1920

under IDEBO

Siste boende: Sara Gustafva Kling (Göransdotter) f 1844

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 258       Karta(klicka för att komma dit): H6 och T6

anm1. Sara dog 24/11 1920. Hennes make lifgrenadieren Anders Peter Kling dog 5/9 1911.

Valid XHTML 1.0 Strict