Fattighuset SIBIRIEN nedlagt under 1890-talet

under TUMBO

Siste boende: Enl HFL 1891 - 1898 flyttade den siste från "Nya Fattighuset" år 1898

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 109:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

Valid XHTML 1.0 Strict