Backstugan NORRSTUGAN bebodd till 1850

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Johan Ulrik Isaksson f 1815 och hans hustru Anna Stina Samuelsdotter f 1815 läs mer i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): ej registrerat       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Backstugan Norrstugan har i HFL 1849 - 1855 strukits liksom Johan Ulrik Isaksson f 1815 i Asby och hans hustru Anna Stina Samuelsdotter f 1815 i Ekeby och deras tre barn. Sista uppgiften i HFL för Norrstugan är under 1850 och samma år fortsätter familjens uppgifter under Grönlund, dit de tydligen flyttade.

anm2. Torpskylten är utplacerad på Norrgårdens tomt med ledning av åkerformer på skifteskarta från 1815 som också finns på Ekonomiska kartan

Valid XHTML 1.0 Strict