Backstugan NORDKULLEN bebodd till 1872

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Carl Carlsson f1818 och hans hustru f1794

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 56:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1875-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1872

Valid XHTML 1.0 Strict