Backstugan (LILLA) ERSMÅLEN bebodd till 1864

under HÄRADSMÅLEN

Siste boende: Magnus Svensson Hertzman född 5/6 1791

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 265 och 262 (ursprungliga torpet)       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1860-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1864, där Magnus Svensson Hertzman är skriven på Ericsmålen, året efter är han skriven hos en torpare i Svanemålen och sedan dog han som enkling hjon i Fattighuset 4/3 1867

anm2. Ersmålen (Ericksmålen) uppstod på 1770-talet på gränsen mellan Häradsmålen och Svärdsvik och torpet syns på storskifteskartan från 1815 över Svärdsvik. Huset låg verkligen mitt på gränsen, eller också var gränsen oreglerad och bestämdes först 1813. Torpets spismursröse och grundstenar finns kvar öster om ett stort odlingsröse. Nordost härom låg ett tillhörande uthus, vars grund också finns kvar. Uthusgrunden ligger på Häradsmålssidan. Med 1813 års gränsreglering ersattes det ursprungliga torpet av två torp, ett på Häradsmålssidan och ett på Svärdsvikssidan. Denna torpskylt markerar platsen för torpet på Häradsmålssidan.

Valid XHTML 1.0 Strict