Torpet KARLSLUND bebott till 1949

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Enl TCS Johan Lantz

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 52:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

Valid XHTML 1.0 Strict