Backstugan EKSTUGAN bebodd till 1904

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Salomon Lantz f 1838 och hans hustru Anna Maria Larsdotter f 1843

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 50:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. I TCS nämns Karl Oskar Lantz f 1890 som siste boende. Han flyttade samtidigt, han var oäkta son till Jenny Matilda Lantz f 1867, dotter till Salomon och Anna Maria.

Valid XHTML 1.0 Strict