Gården (1/128 mtl) EKSFALL bebodd till 1918

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Anna Greta Johansdotter f 1823

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 51:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Anna Greta Johansdotter dog 9/3 1918 på Eksfall

Valid XHTML 1.0 Strict