Gården (1/16 mtl) AXSJÖNÄS bebodd till 1945

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Enl TCS Tage Svensson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 132:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

Valid XHTML 1.0 Strict