Torpet ASPFÄLLORNA bebott till 1916

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Karl Johan Andersson f 1858 ochAugusta Charlotta Lindbom f 1860

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 221       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. I HFL står om Aspfällorna att det tidigare var torp och att 3/128 mtl äger och brukar A J Karlsson i Ufvekullen, Kisa församling

Valid XHTML 1.0 Strict