Backstugan ÄNGSTUGAN bebodd till 1878

under SVÄRDSVIK

Siste boende: Arbetaren Carl Viktor Carlsson f 1853 och hans hustru f 1848

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 129:1       Karta(klicka för att komma dit): H5 och T5

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned på 1880-talet, men enligt senare arkivstudier visar det sig att Ängstugan finns med i HFL1880(SCB-avskriften) , men utan personer och saknas i MTL1879. Sista uppgiften om backstugan finns i mantalslängden för 1878

Valid XHTML 1.0 Strict