Gården LÅNGSTORP brukad till 1952

Siste brukaren (enl TCS): Ivar Svensson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 246       Karta(klicka för att komma dit): H1 och T1

Valid XHTML 1.0 Strict