Backstugan BJÖRKEBERG bebodd till 1910

under NORRA EKEBERG

Siste boende: Anders Peter Petersson Lindblom f 1831

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 210       Karta(klicka för att komma dit): H1 och T1

anm1. Enl TCS: "Björkeberg. Backstuga. Siste boende Anders Petter Pettersson Lindbom som flyttade 1892. Stugan revs omkring 1910." 1892 felaktigt, för enl HFL dog Anders Petter Pettersson Lindbom den 12/1 1910 i Björkeberg

Valid XHTML 1.0 Strict