Backstugan STOCKHOLM bebodd till 1947

under RAMFALL

Siste boende: Enl TCS Nils Andersson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 215       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1.

Valid XHTML 1.0 Strict