Torpet LINNEVAD brukades enl TCS till 1930

under MÅNHULT

Siste brukaren enl TCS var Hugo Karlsson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 127:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Efter 1930 brukades Linneryd och Linnevad gemensamt och Linnevad hade hyresgäster troligen till början av 1950-talet

anm2. Enl TCS revs Linnevad 1955

Valid XHTML 1.0 Strict