Backstugan HÖGMÅLEN bebodd till 1917

under MALJERYD

Siste boende: Gustafva Matilda Karlsdotter f 1854

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 121:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. På torpskylten står att Högmålen var bebodd till 1905, vilket är fel. Gustafvas far Torparen Karl Adolf Karlsson f 1832 dog 25/1 1905 och hennes mor Karolina Wilhelmina Augustdotter f 1828 dog den 28/4 1917, Gustafva flyttade till ålderdomshemmet 19/11 1917

anm2. I HFL 1826 -1842 var det ett nybygge och kallades därefter torp. Först från FB 1898 - 1913 ändrades Högmålen från torp till backstuga.

Valid XHTML 1.0 Strict