Torpet GÖLINGSTORP bebott till 1901

under HALLINGSFALL

Siste boende: Gustaf Alfred Johansson f 1858 och hans hustru Johanna Matilda Karlsdotter f 1860

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 136:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enl TCS: "Gölingstorp. Husen revs 1904. Siste brukaren Gustaf Alfred Johansson till 1902". 1902 troligen felaktigt i TCS, för enl HFL flyttade Gustaf Alfred Johansson och hela familjen till gården Hallingsfall 1/4 mantal frälse den 7/6 1901.

Valid XHTML 1.0 Strict