Backstugan LYBÄCK bebodd till 1888

under GÖKSHULT

Siste boende: Enkan Lina Johansdotter f 1847, läs mer i anm2

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 149:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888

anm2. Torpare Johan Alfred Carlsson f 1848 i Malexander och hans hustru (gifta 1875) Karolina Kristina Johansdotter f 1847 i Malexander födde sitt tredje barn Axel Edvard 4/12 1881 i Lybäck. Johan Alfred dör 3/12 1883, kallad inhyses i Gökshult. I HFL 1891 - 1898 finns Karolina Kristina och två barn skrivna på Thortorpet, ditflyttade 9/7 1890.

Valid XHTML 1.0 Strict