Backstugan ÅSARNE bebodd åtminstone till 1870-talet

under SOMVIK

Siste boende: ? se anm1.

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 83:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Åsarne finns med på Häradsekonomisk karta, men inte i kyrkböcker eller mantalslängder.

Valid XHTML 1.0 Strict