OM TORPREGISTRET

Torpregistret har upprättats för att göra informationen om Malexanders Torp/backstugor lätt tillgänglig för alla och för att komplettera och i vissa fall korrigera informationen på torpskyltarna och den tryckta torpkartan från 1983.

Varje torp/backstuga som är borta och har fått en torpskylt, har i torpregistret en sida med information om när stället försvann, siste boende m m. Om man vet var torpet låg kan man nå torpinformationen genom att längst ned på startsidan klicka på någon av de sex små kartsektionerna på Häradsekonomisk karta från ca år 1875 respektive Malexanders torpkarta från 1983. När man är inne på en kartsida, så kan man komma till sidan med information om torpet genom att klicka innanför de röda cirklar, som finns på kartan.

Man kan också föra peksymbolen över ringarna utan att klicka för att få kort information om varje torp.

Alternativt, om man vet vad torpet heter, kan man hitta informationen genom att utnyttja de alfabetiska eller gårdsvisa listor, som kan nås genom att klicka på knappar på torpregistrets startsida.

Valid XHTML 1.0 Strict