OM TORPMÄRKNINGEN

I slutet av 1960-talet hölls en studiecirkel om torpen i Malexander, resulterande i en skrift "Torp och bygdehistoria i Malexander 1970/1974" som jag kallar Torpcirkelskriften (TCS). Den innehåller bl a en inventering av torp/backstugor. 1978 fick undertecknad, Endel Tiitso, Hembygdsföreningens uppdrag att förse torplämningarna med torpskyltar. Jag baserade arbetet på husförhörslängder (HFL) och församlingsböcker (FB). Ett problem med detta var att kyrkböckerna för perioden 1860-1890 förstördes i kyrkbranden 1929.

Senare har detta kunnat kompenseras något genom att utnyttja de avskrifter, som prästerna skickade till Statistiska Centralbyrån (SCB). Tyvärr skickades avskrifter av Husförhörslängder bara in vart tionde år.

Med Per-Anders Lundhs bok "Mellan Liljeholmen och Somvik 1998" (MLoS) som idégivare har mantalslängder (MTL) på senare tid kunnat utnyttjas. Härigenom har många skyltars information kunnat preciseras betydligt bättre här på webben i Torpregistret.

Torpmärkningen pågick åren 1979 - 1983 och resulterade i att 124 skyltar placerades ut. Med bättre kartmaterial tillgängligt har ytterligare fem skyltar placerats ut senare, nämligen: Lönstugan, Svensbo, Perstorp, Malmö och Lund. Dessa fem skyltar kom inte med på den tryckta kartan från 1983, men finns med på kartorna här på webben. Några grövre fel i kartan har också korrigerats här.

Torpregistret publicerades på nätet i juli 2012 och har därefter rättats och kompletterats efter hand. Under åren 2012 - 2014 deltog Malexanders HBF i ett projekt "Torpen på nätet" med syftet att dokumentera de drygt 50 torpställen, som inte fanns med i Fornminnesregistret(FMIS)/Fornsök. Ett tiotal personer från HBF deltog och dokumentationsarbetet kontrollerades och kompletterades av Anders Persson Östergötlandsmuseum, som under nio heldagar besökte de aktuella torpställena i Malexandersskogarna. Stort tack till Anders och Malexanders "torpgäng". I torpregistret finns referenser till FMIS för respektive torp.

Under 2014 sattes 12 torpskyltar upp vid Björkbacken, Fiskaretorp, Grinden, Hällen, Linneberg, Lufttorp, Lumpmålen, Mor Svens stuga, Nybygget (Mellansjö), Smygehuk, Toppen och Åsarne. Torpregistrets kartor och förteckningar har nu kompletterats med dessa torp.

Malexander oktober 2014

Malexanders Hembygdsförening

Endel Tiitso

Valid XHTML 1.0 Strict