Backstugan UPPSALASTUGAN bebodd till 1859

under UPPSALATORP

Siste boende: Petter Samuelsson f 1791 och hans hustru Margareta Andersdotter f 1800 läs mer i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 236       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Petter Samuelsson f 2/7 1791 och hans hustru (gifta 1818) Margareta Andersdotter f 5/7 1800 flyttade 1859 till Somvik (och sedan 1860 til Idebo)

anm2. Uppsalastugan finns på en karta från 1853, torpskylten sattes ut efter stegning från Uppsalatorp. Inga torplämningar finns kvar p g a åkerbruk och markberedning/skogsplantering. Senare kontroll av skyltens läge med GPS antyder att den kanske borde vara 20m österut.

Valid XHTML 1.0 Strict