Skogsarbetarbostaden SMYGEHUK bebodd till 1963

under MALJERYD

Siste boende: Sanfrid Johansson t o m 11nov 1963

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 261       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

Valid XHTML 1.0 Strict