Backstugan SKOG (GRETESKOG) bebodd till 1871

under RAMFALL

Siste boende: Pigan Caroline Petersdotter f 1837

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 230       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1860-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1871

anm2. Greta Andersdotter Skog föddes 1812 i Sund och står med under Backstugan Skog i HFL 1855-1861. I MTL för 1860 och framåt finns Greta skriven på Skog och benämns utfattig eller backstugesittare. Från och med 1863 kallas stugan växelvis för Skogalund, Skogslund eller Skoglund. För 1865 finns ingen skriven på Skogslund. Enl döda i kyrkböckerna (SCB-avskrift) dog Greta Skog som piga på fattighuset 30/11 1865. I MTL 1866 finns Pigan Caroline Petersdotter f 1837 med ett barn skrivna på Skogslund. Enl födda i kyrkböckerna (SCB-avskrift) födde hon sedan en dotter Christina Charlotta den 13 mars 1867.

Valid XHTML 1.0 Strict