Backstugan SJÖSTUGAN bebodd till 1890

under ORMSJÖTORP

Siste boende: Johannes Jonssons enka, Anna Nilsdotter f 1815

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 232       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned på 1880-talet, men enligt senare arkivstudier finns uppgift om backstugan fram t o m mantalslängden för 1890, men inte i husförhörslängden för 1891

anm2. Torpskyltens placering osäker eftersom torplämningarna förstörts av fritidsbebyggelse. Torpskylten står i sluttningen mot sjön SO om fastigheten Ormsjötorp 1:7. Senare har grundrester efter torpet hittats i gräsmattan V om fastighetens hus.

Valid XHTML 1.0 Strict