Backstugan SANDKULLEN bebodd till 1888

under MELLANSJÖ

Siste boende: Greta Carlsdotter f 1844

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 145:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enligt torpskylten lades backstugan ned 1880-1890, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om backstugan i mantalslängden för 1888 (i mantalslängden för 1889 finns Greta Carlsdotter med, men Sandkullen har strukits och ersatts med Fällorna)

Valid XHTML 1.0 Strict