Livgrenadiertorpet ROM bebott till 1858

under RAMFALL

Siste boende: Johan Henrik Samuelsson f 1821 och hans hustru Eva Christina Andersdotter f 1815 läs mer i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 235       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Johan Henrik Samuelsson f 1821 och hans hustru (gifta 1845) Eva Christina Andersdotter f 1815 och fyra barn flyttade till Rom från Gölstugan, Maljeryd 1857 och flyttade till Qvarnstugan, Gransbo 1858.

anm2. Torpskyltens placering är den klart osäkraste av alla skyltar. Nedanför kullen, där skylten står, åt nordost, gick en väg mellan Ramfalls nya skola och Adelsnäs, nu delvis förstörd av den nya sträckningen av vägen mellan Malexander och Danielshammar. Nedanför denna gamla väg låg enligt folkmun Romlyckorna. Enligt en karta från 1796 finns Rom utmärkt och troligen låg torpet nedanför kullen, d v s 150m NO om skylten. Senare har där hittats en kallmurad brunn och krusbärsbuskar.

Valid XHTML 1.0 Strict