Livgrenadiertorpet ÖSTERHULT bebott till 1900

under MÅNHULT

Siste boende: Axel Edvard Johansson f 1872

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 124:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. I FB är Axel Edvard Johansson överförd till boken över obefintliga i slutet av 1901, så 1900 kan vara lite osäkert.

Valid XHTML 1.0 Strict