Torpet LUMPMÅLEN bebott till 1862

under MÅNHULT

Siste boende: Samuel Joh. Carlsson f 1824 och hans hustru Sara Hansdotter f 1830

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 268       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T5

anm1. I samband med Månhults laga skifte flyttades en gård till en bit NO om torpet Lumpmålen. Torpet lades ned och utflyttade gården tog namnet Lumpmålen, vilket syns på Häradsekonomisk karta (blad3). Gårdens namn ändrades senare till Dalberga, vilket syns på torpkartan(blad3). Torpet Lumpmålens läge syns på torpkartan(blad5) markerad med violett punkt.

Valid XHTML 1.0 Strict