Torpet LÖFSBERG bebott till 1941

under HALLINGSFALL

Siste boende: Enl TCS Johan August Andersson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 135:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enl TCS revs byggnaderna 1946

Valid XHTML 1.0 Strict