Torpet LINNEVAD bebott till 1933

under MÅNHULT

Siste boende: Anders Otto Hult f 1891

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 127:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enl TCS var siste brukaren Hugo Karlsson till 1930

anm2. På skylten står årtalet 1930, men enl FB 1914 - 1934 var siste boende Anders Otto Hult, som flyttade in 1931 och ut 1933.

Valid XHTML 1.0 Strict