Backstugan LIDHEM bebodd till 1908

under MELLANSJÖ

Siste boende: Brita Lena Isaksdotter f 1830

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 137:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Britas make Karl Gustaf Petersson f 1831 dog 22/8 1903, så Brita blev den siste boende på Lidhem. Hon flyttade 13/7 1908 till fattighuset, där hon dog 7/6 1912

Valid XHTML 1.0 Strict