Backstugan KARLSBO bebodd till 1868

under MALJERYD

Siste boende: Stina Månsdotter f1798

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 118:1       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. På torpskylten står, felaktigt, årtalet 1857, beroende på att uppgifterna upphör då för Karlsbo i HFL 1856-1660. Senare studier av döda i kyrkböckerna och i SCB-avskrifter visar att: Carl Jonson, Carlsbo dog 1/11 1858 och hans hustru Stina Månsdotter fattighjon i Carlsbo under Maljeryd dog 19/4 1868. I MTL för 1858 står Carl Jonsson f 1789 och hans hustru f 1798, i MTL för 1859 - 1868 står C Jonssons Enka f 1898, sedan upphör uppgifterna för backstugan.

Valid XHTML 1.0 Strict