Backstugan KÄLLEKULLEN bebodd till 1917

under UGGLEBO

Siste boende: Regina Andersdotter f 1843

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 229       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Källekullen ligger inom Ugglebo utjord i Ramfallsmossarna, platsen anvisad av Stig Karlsson Skogsbryn och Ugglebo

Valid XHTML 1.0 Strict