Backstugan GRANSTUGAN bebodd till 1853

under MELLANSJÖ

Siste boende: Stina Andersdotter f 1783 läs mer i anm1

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 233       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Stina Andersdotter bodde själv i Granstugan redan från HFL 1826 med anm sjuklig, utfattig. Hon föddes 27/7 1783 i Moo och dog 2/11 1857, flyttade till fattighuset 1853

anm2. Torpskylten har satts ut efter anvisning från Henning Johansson, Pukstugan

Valid XHTML 1.0 Strict