Torpet FÄLLORNA bebott till 1954

under MELLANSJÖ

Siste boende: Enl TCS Sotaren Gustav Andersson

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 225       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. I TCS står 1953, återstår att dubbelkolla att det står 1954 som sista notering i församlingsboken

Valid XHTML 1.0 Strict