Torpet BRÄNNSTUGAN bebott till 1882

under BRÄNNA

Siste boende: Carl Johan Larsson f 1843 och hans hustru Christina Charlotta Johansdotter f 1853

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 252       Karta(klicka för att komma dit): H3 och T3

anm1. Enligt torpskylten lades torpet ned på 1880-talet, men enligt senare arkivstudier finns sista uppgiften om torpet i mantalslängden för 1882. I den sista uppgiften är hans födelseår utelämnat, var det ett misstag eller var han död ? Jag hittar honom inte i dödsboken för den aktuella tidsperioden.

anm2. Torpskylten står i åkerkanten vid vägen mellan Björnön och Ormsjötorp i höjd med torpet, i enlighet med Häradsekonomiska kartan.

Valid XHTML 1.0 Strict