Backstugan SVENSBO bebodd till 1907

under BASTEBERG

Siste boende: Karl Johan Peterson f 1833

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 241       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enl TCS: "Svensbo. Backstuga. Rivet omkring 1910. Siste boende Karl Johan Pettersson."

Valid XHTML 1.0 Strict