Backstugan STENSÄTTER bebodd till 1907

under BASTEBERG

Siste boende: Anna Katarina Karlsdotter f 1816

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 87:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Enl TCS: "Stensätter. Backstuga. Rivet omkring 1910. Siste boende Karl Gustaf Bladh. Flyttad 1902." Siste boende och flyttad är felaktigt. Enl HFL: Karl Gustaf Bladh f 1816 dog 28/4 1902, men hans hustru Anna Katarina Karlsdotter dog 13/11 1907 och blev sista boende i Stensätter

Valid XHTML 1.0 Strict