Backstugan SPÄNGERNA bebodd till 1904

under LYCKÖ

Siste boende: August Wilhelm Gustafsson f 1876 och hans hustru Hulda Albertina Karlsdotter f 1877

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 71:1       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. På torpskylten och gamla tryckta torpkartan står SPÅNGERNA vilket är felaktigt läst i arkiven, rätt skall vara SPÄNGERNA, stugan kallades också Spången, t ex på Häradsekonomiska kartan.

anm2. Enl TCS: "Spången. Siste brukaren August Wihelm Gustafsson till 1892." 1892 felaktigt

Valid XHTML 1.0 Strict