Backstugan LUFTTORP bebodd åtminstone till 1880-talet

under STJÄRNESAND

Siste boende: ? se anm1.

Torpskylt uppsatt av Malexanders Hbf

Fornminnesregistret(fornsök): Malexander 255       Karta(klicka för att komma dit): H2 och T2

anm1. Lufttorp finns med på Häradsekonomisk karta, men inte i kyrkböcker eller mantalslängder. I redovisningsböcker från 1880-talet från affären i Gripenberg finns flera namngivna kunder boende i Lufttorp.

Valid XHTML 1.0 Strict